ANBI

 

Sinds 1 januari 2021 heeft Lichtstad Revue de culturele ANBI status. Uw giften aan ons zijn nu dus aftrekbaar in uw jaarlijkse aangifte. Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in hun aangifte inkomstenbelasting een gift aan een culturele ANBI vermenigvuldigen met 1,25 en als gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van een dergelijke gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Aan een ANBI wordt een aantal voorwaarden gesteld. Zo moeten onder meer bestuur, beleid, activiteiten en de financiële huishouding transparant zijn, zowel binnen als buiten de vereniging.

Door middel van publicaties op onze website willen wij aan die voorwaarden voldoen.

Om u een beeld te geven van wat er met bijdragen van derden gebeurt bij de vereniging willen wij een transparante vereniging zijn.

Mocht u vragen hebben over de organisatie, het beleid, onze activiteiten of het financiële overzicht, dan kunt u zich richten tot het Dagelijks Bestuur.

Onze RSIN is 0080.90.026.

X