ANBI

 

Inmiddels hebben we het verzoek ingediend bij de belastingdienst om de ANBI status te krijgen. ANBI staat voor een Algemeen Nut Beogende Instelling. Wanneer we deze status krijgen zijn uw giften aan ons aftrekbaar in uw jaarlijkse aangifte.

Aan een ANBI wordt een aantal voorwaarden gesteld. Zo moeten onder meer bestuur, beleid, activiteiten en de financiële huishouding transparant zijn, zowel binnen als buiten de vereniging.

Door middel van publicaties op onze website willen wij aan die voorwaarden voldoen.

Om u een beeld te geven van wat er met bijdragen van derden gebeurt bij de vereniging willen wij een transparante vereniging zijn.

Mocht u vragen hebben over de organisatie, het beleid, onze activiteiten of het financiële overzicht, dan kunt u zich richten tot het Dagelijks Bestuur.

Onze RSIN is 0080.90.026.

X